Polimat'a Hoşgeldiniz

Polimat, pekçok farklı disiplinde engin bilgiye sahip kişidir. Bu kelimenin dilimizdeki karşılığı Hezarfen’dir. Hezarfen Ahmet Çelebi’yi hatırlamadan geçmeyelim. Bilime, sanata yani insanlığa en büyük katkılar polimat olan kişiler tarafından yapılmıştır. Aristo, Galileo, Da Vinci, Tesla, İbni Sina, Harezmi, Cezeri, günümüzde Elon Mask, ve niceleri. Polimatlar dünyayı farklı şekilde görür, düşünür ve yeniden keşfederler. Yeni bakış açılarıyla normalde göz ardı edilen bağlantıları kurarlar. Polimatların, birbirinden farklı dallarda geniş bilgi edinmekle farkına vardıkları şey, aslında bu dalların birçoğunun aynı temele dayanıyor olması ve bu temelin iyi bilinmesi durumunda tek yapılması gerekenin, yüzey seviyesinde bir uzmanlaşma yerine temele dair bu köklü bilginin değişik durumlara uygulanması gerektiğidir. ÖĞRENMEYİ ÖĞREN!

POLİMATLAR

Farabi

Fârâbî, tam künyesiyle Ebû Nasr Muhammed bin Muhammed bin Tarhan bin Uzluğ el-Fârâbî et-Türkî ya da Batı′da bilinen adıyla Alpharabius, 8. ve 13. yüzyıllar arasındaki İslam’ın Altın Çağı’nda yaşamış ünlü filozof ve bilim adamı. Aynı zamanda gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir.

Biruni

Bîrûnî, Fars bilgin ve hezârfen. Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî’dir. Batı dillerinde adı Alberuni veya Aliboron olarak geçer. Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, astroloji, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınır.

Harezmi

Hârizmî ya da tam adıyla Ebû Ca’fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî, Matematik, gökbilim, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış Fars bilim insanı. Hârizmî 780 yılında Harezm bölgesinin Hive şehrinde dünyaya gelmiştir. 850 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.

Elon Musk

Elon Reeve Musk FRS, mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi ve hayırseverdir. Elon Musk, hem doğduğu ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, hem Kanada, hem de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. Günümüzde Musk hâlen, 20 yaşında göç ettiği Birleşik Devletler’de yaşamaktadır.